Extensions inspire

Przelewy24

3.08

Details

Author:
Przelewy24

Category:
Productivity

Version:
10.0.1

Users:
80,000+

Rating:
3.08

Size:
39.76KiB

Price:
Free

Updated:
March 30, 2020

Webstore Link:
https://chrome.google.com/webstore/detail/przelewy24/aiicmmpkicnndkhlnnloilpgncbpkbjj

Developer's site:
http://secure.przelewy24.pl

Download

version 10.0.1  - Download ZIP file

version 10.0.0  - Download ZIP file

version 9.13  - Download ZIP file

version 9.12  - Download ZIP file

version 9.11  - Download ZIP file

version 9.10  - Download ZIP file

version 9.9  - Download ZIP file

version 9.8  - Download ZIP file

version 9.7  - Download ZIP file

version 9.5  - Download ZIP file

version 9.4  - Download ZIP file

version 8.7  - Download ZIP file

version 8.5  - Download ZIP file

version 9.2  - Download ZIP file

version 8.8  - Download ZIP file

Description

Plugin allows to automatically fill bank transfer field while paying with Przelewy24.

When user is paying for goods or services with Przelewy24 and select a bank with manual data entrance, plugin will automatically redirect user to bank page. After login into the bank service, plugin will automatically select transfer window and fill all appropriate fields with data necessary to pay with Przelewy24. After that, plugin will display notification window. The only action that user have to do is to confirm transfer in proper way for his bank.

Plugin will fill transfer fields only, when user is redirected from Przelewy24 with started transaction. It won't work while login into bank without started Przelewy24 transaction.

Currently plugin works only for banks:
- Alior Bank,
- Bank PeKao S.A.
- BOŚ Bank,
- Deutsche Bank,
- ING Bank Śląski,
- Millennium Bank,
- PKO Bank Polski,
- Volkswagen Bank,


Przelewy24 is a PCI Compliant financial institution which provide fast and safe payment solutions for online shopping. You can get more information at our website.


Opis po polsku:

Wtyczka pozwala automatycznie wypełnić pola przelewu podczas płatności za pośrednictwem Przelewy24.

Gdy użytkownik płaci za towary lub usługi za pośrednictwem Przelewy24 i wybiera bank wymagający ręcznego wprowadzenia danych, wtyczka automatycznie przekieruje użytkownika na stronę banku.
Po zalogowaniu do serwisu bankowego, wtyczka otworzy okno przelewu i wypełni wszystkie pola niezbędne do sfinalizowania transakcji przez Przelewy24 oraz wyświetli stosowny komunikat.
Użytkownikowi musi jedynie potwierdzić przelew w sposób właściwy dla jego banku.

Moduł uruchamia wypełnianie pól jedynie podczas przekierowanie do banku z formatki Przelewy24 z rozpoczętą transakcją. Nie uruchomi się podczas niezależnego logowania do banku.

Obecnie wtyczka działa jedynie dla banków:
- Alior Bank,
- Bank PeKao S.A.
- BOŚ Bank,
- Deutsche Bank,
- ING Bank Śląski,
- Millennium Bank,
- PKO Bank Polski,
- Volkswagen Bank,Przelewy24 to instytucja finansowa zgodna z PCI. Zapewnia szybkie i bezpieczne rozwiązania płatnicze dla płatności internetowych. Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Top Extensions

 
(10943)
 
(50577)
 
(98995)
 
(25231)
 
(8324)
 
(1434)
 
(11367)

What has inspired us?

Extore is a team of professionals who are passionate about creating extensions for web browsers. This devotion also gives us opportunity to appreciate work of other people. We get inspired by useful, open source extensions made by developers all over the world. Our strong belief is that one should share helpful add-ons with others. That’s why we’d like to present you our ever-growing list of favourite extensions that have inspired us. Moreover, as you probably have already learned, sometimes struggling for the best brings an end to the good. Talking about add-ons it often turns out that an upgrade is worse then previous version. Also it can become really tricky to get back to the beloved version of your favourite extension. That’s why we’re going to make not only the latest, but all versions of our favourite (and we hope yours too) add-ons available for download. No more compromises, just stick to the version you really like!